ELS NOSTRES SERVEIS

Donam un servei integral a empreses de tipus mitjà i gran i a persones físiques amb un cert nivell de problemàtica econòmica (volum patrimonial i/o volum d’ingressos).

Tractam els clients de manera molt individualitzada. Cada un té assignat un equip de professionals específic i sempre són tractats pels mateixos. Això ens permet prestar un servei més directe i més eficient, a més de tenir una relació més propera amb els nostres clients.

En el nostre àmbit d’actuació (fiscalitat i aspectes jurídics de societats), tant nacional com internacional, cobrim tots els aspectes de la problemàtica, com ara:

A. Persona estrangera que vol residir a Espanya amb negocis o patrimonis situats a l’estranger.

B. Inversors estrangers en béns situats a Espanya, tant de caire lúdic (xalets, finques, etc.), com empresarial (creació d’empreses a Espanya, compra de béns immobles per obtenir rendibilitat i/o plusvàlua, especialment arrendament d’habitatges vacacionals).

C. Famílies amb problemàtica de successió (planificació testamentària, tramitació d’herències i donacions, etc.).

D. Dissolució de societats, trasllat internacional de domicili, creació d’estructures internacionals, sempre amb total legalitat tant a Espanya com als països que hi intervinguin.

 

Jesús nº 18 3º , 07003 Palma de Mallorca

971 76 42 42

TOP